Start arrow Students arrow Fine Art arrow Josef Daagarsson
Josef Daagarsson

Bachelor

 

Contact: info (at) josefdaagarsson.se
www.josefdaagarsson.se

tid och form är mitt scenarios byggstenar.
det är ur dem en handling uppstår.
ett skeende, något som liknar en rörelse.
när tiden flödar genom formen försätts den
ur sitt orörliga tillstånd, blir avstamp för handling.

en handling som just har tagit sin början.

 

sammanhang och platser lösgjorde sig.
det var alltihop mycket spännande.

 

 

time and form are the components of my scenario.
it is from them that a plot arises.
a course of events, something like a movement.
when time flows through the form it is transposed
from its immobile state and becomes the starting point for action.

a plot that has just started.

 

contexts and places set themselves free.
the whole thing was very exciting.